Условия за ползване и пазаруване от www.giftshop-bg.com

 

Моля, прочетете внимателно настоящите условия за пазаруване на електронен магазин WWW.GIFTSHOP-BG.COM

Ако се нуждаете от допълнителна информация, моля, свържете се с нас на тел. 0885540365 или e-mail: [email protected]

С натискането на бутона ПОРЪЧАЙ декларирате разбирането и съгласието си с настоящите условия за използване на електронен магазин WWW.GIFTSHOP-BG.COM

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящият документ урежда условията, при които “Gift Market EОД, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, кв. Пясъците № 58, ЕИН: 204767164 и идентификационен № по ДДС BG204767164 (наричан за по-кратко ТЪРГОВЕЦА) , в качеството си на собственик на сайтаWWW. GIFTSHOP-BG.COM предоставя услуги на клиентите си посредством електронен магазин WWW. GIFTSHOP-BG.COM. Тези условия обвързват всички потребители. С използването на ресурсите на сайта , потребителят приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

1.2. Идентифициране на клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог-файлове на сървъра на WWW.GIFTSHOP-BG.COM. данни - IP адрес на потребителя/клиента, както и всяка друга информация, както и чрез инсталиране на хард-диска на клиента на клиента на т.нар. cookies (бисквитки) – малки текстови файлове за он-лайн идентификация.

1.3. Продуктите, публикувани в електронен магазин WWW.GIFTSHOP-BG.COM. не представляват правно обвързваща оферта, а по-скоро онлайн каталог за демонстрация на продуктовия асортимент на WWW.GIFTSHOP-BG.COM .

1.4. С натискане на бутона ПОРЪЧАЙ, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се във виртуалната количка за пазаруване, достъпна през линка в горния десен ъгъл на началната страница на електронен магазин WWW.GIFTSHOP-BG.COM. Това действие има правно обвързваща сила и е равносилно на договор за покупко-продажба. Покупката може да бъде осъществена както след изрична регистрация на сайта, така и без регистрация. Регистрацията на сайта е безплатна и няма договорен характер.

1.5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да променя настоящите Общи условия, като при промяна се задължава да уведоми регистрираните потребители, като изпрати на електронната им поща и/или публикува на видно място на WWW.GIFTSHOP-BG.COM и ресурсите на сайта съобщение за измененията в Общите условия, самият текст на измененията или линк към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия, в срок, достатъчен за потребителите да се запознаят с новите условия. Промените в Общите условия поръчки, подадени и потвърдени преди уведомлението за промяна на Общите условия.

1.6. Договорният език е български, а плащанията се извършват в български левове с ДДС.

 

II. ПОРЪЧКИ

2.1. ТЪРГОВЕЦЪТ приема поръчки чрез интернет сайта WWW.GIFTSHOP-BG.COM 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата. При успещно направена поръчка клиетът получава автоматично потвърждение по и-мейл. Получените поръчки се изпълняват до 2 работни дни от получаването им в системата.

2.2. WWW.GIFTSHOP-BG.COM може да изиска повторно потвърждение на поръчката и допълнителна информация за доставка по телефон, факс или електронна поща. В случай, че изискваната по-горе информация бъде отказана, това автоматично води до отказ на поръчката с или без допълнително уведомление.

2.3. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да откаже доставката на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни към момента на обработка на поръчката. При изчерпване на складовата наличност от заявената стока, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента чрез изпращане на съобщение до посочения от клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер в срок от 3 работни дни. В случай, че по сметката на търговеца е преведена дължимата за доставката сума, клиентът има право да избере между възстановяване на стойността на конkретната стока, отказ от поръчката или заместваща поръчка.

 

III. ЦЕНИ

3.1. Всички цени в електронен магазин WWW.GIFTSHOP-BG.COM са в български лева с включен ДДС. Цените на стоките са крайни и включват всички данъци и такси, без цената за доставка, която е посочена отделно също в български лева с включен ДДС и е видима преди окончателното изпращане на поръчката. В някои случаи е възможно подаръчните опаковки или други екстри към продуктите да се заплаща допълнително, като допълнителната стойност се начислява след изричен избор от страна на потребителя.

3.2. ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да променя съдържанието на сайта, включително цените на стоките и услугите по всяко време и без изрично предупреждение. Тези промени не засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще бъдат изпълнени при условията, актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.

 

IV. ПЛАЩАНЕ

4.1. Потребителят може да заплати цената на поръчаните от електронен магазин WWW.GIFTSHOP-BG.COM стоки, чрез някое от следните средтсва, по свой избор: а) Наложен платеж – плащане в брой при доставка, б) Плащане с дебитна или кредитна карта през системата на e-Pay, в) Банков превод.

4.2. Всички плащания се извършват в български лева, независимо от местонахождението на клиента или валутата на банковата сметка, от която се извършва плащането. Плащането он-лайн или по банков път се извършва преди получаването на доставката, а плащането с наложен платеж – в момента на предаване на стоката от куриера.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

5.1. Потребителят/клиентът има право да разглежда продуктовия каталог на електронен магазин WWW.GIFTSHOP-BG.COM , да се регистрира безплатно на сайта и да направи поръчка на стоки и/или услуги, със или без регистрация.

5.2. Потребителят/клиентът има право да получи информация за статуса на своята поръчка.

5.3. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

5.4. Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчаните стоки и услуги и стойността на тяхната доставка съгласно условията на електронен магазин WWW.GIFTSHOP-BG.COM

5.5. Всеки потребител на сайта WWW.GIFTSHOP-BG.COM, независимо дали купува стоки иуслуги, се задължава да спазва следните условия при използването на ресурсите на ТЪРГОВЕЦА:

• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията, законите на Република България и признатите международни актове;

• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от WWW.GIFTSHOP-BG.COM услуги;

• да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

• да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всякакви претърпени вреди и пропуснати ползи, включително съдебни разходи и адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

5.6. Клиентът се задължава да посочи валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

6.1. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

6.2. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да съхранява материали и информация, разположени на сървъра на WWW.GIFTSHOP-BG.COM .

6.3. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /името на сайта/.

6.4. ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената от него стока, да достави в срок поръчката, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се наруши целостта на опаковката).

6.5. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА. WWW.GIFTSHOP-BG.COM не носи отговорност при неточности в посочената от производителя информация за стоката.

6.8. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително случайни събития, проблеми в глобалната мрежа и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

 

VII. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

7. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, и съобразно българското законодателство.

 

VIII. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси на електронен магазин WWW.GIFTSHOP-BG.COM , са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права и принадлежат на ТЪРГОВЕЦА, като не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

8.2. Забранява се използването на текстове, снимки, векторни изображения и други ресурси от WWW.GIFTSHOP-BG.COM , освен при получено разрешение от представител на сайта или ТЪРГОВЕЦА, или при изрично упоменаване на WWW.GIFTSHOP-BG.COM като източник и публикуване на линк.

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

9.1. Потребител - лице, което зарежда страницата WWW.GIFTSHOP-BG.COM на своя компютър.

9.2. Клиент – лице, което изпраща поръчка за закупуване на стоки и услуги от елктронен магазин WWW.GIFTSHOP-BG.COM

9.3. Поръчка - избраните стоки, услуги със съответната платена или безплатна опаковка

9.4. Електронен магазин - виртуалният магазин, находящ се на интернет адрес WWW.GIFTSHOP-BG.COM

9.5. Лични данни - лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

 

Благодарим Ви, че избрахте WWW.GIFTSHOP-BG.COM! Желаем Ви приятно пазаруване!